پنجشنبه، 24 خرداد 1403

آونگ کم دامنه در حرکت نوسانی

با سلام خدمت همه دوستان عزيزم
دخترها و پسرهاي گلم
اين آزموني که الان در دستتون هست
شامل 30 تست از فصل نوسان و موج می باشد
که قسمت آونگ کم دامنه مي باشد
که مدت زمان آزمون هم 35 دقيقه در نظر گرفته شده است
اون دوستاني هم که هنوز تسلط کافي ندارند مي توانند اين آزمون را به چشم تست هاي آموزشي ببينند و فقط سعي کنند سوال ها را درست حل کنند و زمان براي آن ها مهم نباشد
دوستون دارم

بهزاد عرب

0 ریال  |  موجودی 0 عدد  |  621 بازدید

مطالب مرتبط

حرکت هماهنگ ساده

حرکت هماهنگ ساده

با سلام خدمت همه دوستان عزيزم دخترها و پسرهاي گلم اين آزموني که الان در دستتون هست شامل 30تست از فصلنوسان و موج می باشد که از قسمت مفاهيم اوليه و مقدار تابع مي باشد که مدت زمان آزمون هم 42 دقيقه در نظر گرفته شده است اون دوستاني هم که هنوز تسلط کافي ندارند مي توانند اين آزمون را به چشم تست هاي آموزشي ببينند و فقط سعي کنند سوال ها را درست حل کنند و زمان براي آن ها مهم نباشد دوستون دارم بهزاد عرب

تشدید در حرکت نوسانی

تشدید در حرکت نوسانی

با سلام خدمت همه دوستان عزيزم دخترها و پسرهاي گلم اين آزموني که الان در دستتون هست شامل 13 تست از فصلنوسان و موج می باشد که از قسمتتشدید آن فصل مي باشد که مدت زمان آزمون هم 15دقيقه در نظر گرفته شده است اون دوستاني هم که هنوز تسلط کافي ندارند مي توانند اين آزمون را به چشم تست هاي آموزشي ببينند و فقط سعي کنند سوال ها را درست حل کنند و زمان براي آن ها مهم نباشد دوستون دارم بهزاد عرب

آونگ کم دامنه در حرکت نوسانی

آونگ کم دامنه در حرکت نوسانی

با سلام خدمت همه دوستان عزيزم دخترها و پسرهاي گلم اين آزموني که الان در دستتون هست شامل 30 تست از فصلنوسان و موج می باشد که قسمت آونگ کم دامنهمي باشد که مدت زمان آزمون هم 35 دقيقه در نظر گرفته شده است اون دوستاني هم که هنوز تسلط کافي ندارند مي توانند اين آزمون را به چشم تست هاي آموزشي ببينند و فقط سعي کنند سوال ها را درست حل کنند و زمان براي آن ها مهم نباشد دوستون دارم بهزاد عرب

موج و انواع آن

موج و انواع آن

با سلام خدمت همه دوستان عزيزم دخترها و پسرهاي گلم اين آزموني که الان در دستتون هست شامل 30 تست از فصلنوان و موج سال دوازدهم می باشد که از قسمت موج و انواع آن مي باشد که مدت زمان آزمون هم 40دقيقه در نظر گرفته شده است اون دوستاني هم که هنوز تسلط کافي ندارند مي توانند اين آزمون را به چشم تست هاي آموزشي ببينند و فقط سعي کنند سوال ها را درست حل کنند و زمان براي آن ها مهم نباشد دوستون دارم بهزاد عرب

مطالب مرتبط