چهارشنبه، 2 خرداد 1403

اهداف موسسه آموزشی استاد بهزاد عرب 

1) تدریس دروس به صورت کاملاً حرفه ای توسط استاد بهزاد عرب

2) آموزش مفاهیم سخت به زبان بسیار ساده 

3) تدریس کلیه مباحث در 4 دوره 

4) تحویل فیلم های آموزشی خود استاد بهزاد عرب به دانش آموزان برای یادگیری با کیفیت هر چه بیشتر

5) برگذاری آزمون های مدون همگام با تدریس هر مبحث

6) تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی و گزینه دو و گاج و سنجش

7) تحلیل آزمون های کنکور سراسری