پنجشنبه، 24 خرداد 1403

انرژی حرکت نوسانی - شماره 1

این آزمون برای قسمت انرژی حرکت نوسانی فیزیک دوزادهم می باشد

شامل 30 تا تست می باشد

که زمان این آزمون برای شما دوستان 40 دقیقه می باشد.

امبدوارم براتون مفید باشه

دوستون دارم

بهزاد عرب

0 ریال  |  موجودی 0 عدد  |  612 بازدید

مطالب مرتبط

نوسان دوره ای - دوره - بسامد

نوسان دوره ای - دوره - بسامد

این آزمون برای قسمت اول فصل 3 فیزیک دوزادهم می باشد یعنی قسمت نوسان دوره ای - دوره - بسامد زمان این آزمون برای شما دوستان 40 دقیقه می باشد. امبدوارم براتون مفید باشه دوستون دارم بهزاد عرب

انرژی حرکت نوسانی - شماره 1

انرژی حرکت نوسانی - شماره 1

این آزمون برای قسمت انرژی حرکت نوسانیفیزیک دوزادهم می باشد شامل 30 تا تست می باشد که زمان این آزمون برای شما دوستان 40 دقیقه می باشد. امبدوارم براتون مفید باشه دوستون دارم بهزاد عرب

مطالب مرتبط